Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bảo hiểm cán bộ công tác nước ngoài


Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

Phạm vi bảo hiểm

-  VNI nhận bảo hiểm những chi phí y tế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phát sinh trong trường hợp Người được bảo hiểm bị ốm đau hoặc bị tai nạn trong thời gian hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam. VNI cũng sẽ bồi thường những chi phí y tế phát sinh tại VN trong trường hợp Người được bảo hiểm không tiếp tục điều trị ở nước ngoài.

- Hành lý bị mất mát do hậu quả trực tiếp từ cướp, trộm cắp, tai nạn hoặc do vận chuyển nhầm bởi hang vận chuyển đối với hành lý/ tư trang của Người được bảo hiểm mang theo, xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.