Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Tuyển dụng


TUYỂN DỤNG CÁC ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

 

Vị trí tuyển dụng:

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Khu vực tuyển dụng:

Toàn quốc

 

 

 

 

 

Mô tả công việc:

  • Thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng.
  • Đánh giá thông tin về khách hàng và rủi ro yêu cầu bảo hiểm hoặc phối hợp với cán bộ đánh giá rủi ro của công ty.
  • Chuẩn bị và cung cấp Bảng chào phí trực tiếp cho khách hàng hoặc thông qua Đại lý/Môi giới theo Hướng dẫn đánh giá rủi ro và kết quả đánh giá rủi ro.
  • Theo dõi thực hiện hợp đồng, thu phí và theo dõi thanh toán phí bảo hiểm đối với các dịch vụ do mình cung cấp.
  • Thực hiện chăm sóc khách hàng và trung gian bảo hiểm.
  • Tham gia quảng bá hình ảnh của Công ty tới khách hàng trong nước và nước ngoài.

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu công việc:

* TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông...

* KHẢ NĂNG – KỸ NĂNG

  • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
  • Kỹ năngmềm:

+ Có mối quan hệ hỗ trợ khai thác bảo hiểm.

+ Kỹ năng đàm phán/ thương thuyết tốt.

 + Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc.